Att segmentera ett online community

Kunden Yepstr driver ett omfattande online community som innefattar en bred bas av ungdomar i åldrarna 15-21. För att hantera dessa och förstå var den största utdelningen av Yepstrs ansträngningar kommer ifrån etablerade vi ett 1-9-90-koncept. Det baseras på 1%-regeln som sprungit fram ur internetkulturen. Sammanfattat innebär detta att:

 • 1% av kunderna kommer bidra till bolagets community:s syfte.

 • 9% kommer att delta med feedback och kommentarer kring community:t.

 • 90% vill konsumera era produkter, varken mer eller mindre.

Genom att ha detta i åtanke lyckades vi skära ned på resursåtgången för att att rekrytera folk till vårt syfte, öka sannolikheten att vår målgrupp delade det material vi presenterade och etablera rimliga förväntningar på den egna insatsen såväl som på kunderna. Genom att segmentera kunderna lyckades vi även anpassa våra handlingar.

 • 1% av ert nätverk gillar er så mycket att de är villiga att sprida ordet, utan något i utbyte.

 • 9% är villiga att sprida ordet om er, men bara i utbyte mot någonting.

 • 90% vill enbart ha en felfri kundupplevelse och är inte villiga att sprida ordet om er.

Genom att applicera 1-9-90-modellen kan ni enklare anpassa ert erbjudande till era kunder och spendera er tid och fokus där det spelar roll.

Det är avgörande att förstå vad ni kan förvänta er från olika medlemmar i ert community, vilken slags content och vilka erbjudanden ni ska bemöta dem med.

Sammanfattningsvis märkte vi att:

Give love to your 1’s and they will help you create and achieve big things.

 • Genom att ge kärlek till våra 1%:are fortsatte de stötta och blev värdefulla ambassadörer.

 • Genom att ge gåvor eller status till våra 9%:are spred de ordet.

 • Genom att lösa våra 90%:ares problem stannade de kvar.


Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square